Premiera: HGTV Home&Garden, niedziela o 9:20
Powtórka: patrz "o nas"

Forum

budowa kompostownika
komentarze autor
Re: budowa kompostownika
Witam Chciałam spytać o odległość kompostownika od studni sąsiada. Jest to kompostownik poniżej 10 m sześciennych, czyli 2 metry od granicy sąsiada, ale czy są jakieś przepisy dotyczące odległości od studni.
2017.05.25
~ Bibi
Re: budowa kompostownika
Ale rozporządzenie pomija kompostowniki o pojemności do 10m3 i jest to celowe. Rozporządzenie mówi o urządzeniach sanitarno-gospodarczych do 10m3 i nie należą do nich kompostowniki, które są urządzeniami ogrodniczymi.
2013.05.12
~ Adam
Re: budowa kompostownika
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dział II: Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej), sprawa wygląda tak: W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej urządzenia sanitarno-gospodarcze (takie jak zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych (...) i podobne urządzenia o pojemności do 10 m3, w tym kompostowniki) mogą być sytuowane: 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego albo mmniej niż 2 m od granicy działek, a nawet przy samej granicy - pod warunkiem że kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe lub doły ustępowe sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce obok i zachowano odpowiednie odległości od okien i drzwi budynku oraz od studni. W przypadku kompostowników o pojemności od 10 m3 do 50 m3 odległości powinny wynosić co najmniej: 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń, 7,5 m od granicy działki sąsiedniej; 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego. Jeśli jest wśród naszych widzów prawnik, to może te dane nam jeszcze zweryfikować/ potwierdzić:)
2011.05.18
Redakcja
budowa kompostownika
Witam! Chciałabym się dowiedzieć czy są jakieś uwarunkowania prawne dot. budowy kompostownika, tj. wielkości i odległości od granicy działki?
2011.05.02
~ Kate