Bindaż
dodano: 09.12.2011
Jedną z wizytówek ogrodu dendrologicznego w Orlu jest zielony tunel, zwany bindażem.
Bindaż
Bindaż, inaczej berso, chłodnik czy kolebka, to element architektury parkowej znany już od renesansu, często stosowany w pełnych przepychu ogrodach barokowych.
Jest to rodzaj szpaleru, w którym drzewa po obu stronach ścieżki rosną na tyle blisko, że ich korony mogą się nad nią splatać. Tworzą w ten sposób nad aleją sklepienie, podtrzymywane konstrukcją kratownicową i powstaje zielony tunel.
 
Ten w ogrodzie w Orlu ma długość aż 80 metrów. Jest on naturalnym ciągiem komunikacyjnym, wymuszającym spacer z jednej do drugiej części ogrodu.
 
Bindaż wykonano z grabu pospolitego (Carpinus betulus), uformowano go na tymczasowej konstrukcji ze stalowych prętów – niebawem pręty zostaną usunięte. Całość ma już 10 lat i samodzielnie utrzymuje nadaną mu formę. 
 
Ekipę ogrodników zastaliśmy przy przycinaniu zielonych ścian tunelu. Grab pospolity (Carpinus betulus) to nasz rodzimy długowieczny gatunek o powolnym wzroście i nie przemarzający. Lubi glebę żyzną i dostatecznie wilgotną. Dobrze się regeneruje i zagęszcza po silnym cięciu.
 
Cięcia formujące bindażu (lub np. grabowego szpaleru czy żywopłotu) przeprowadza się 2-3 razy w roku. Przed wykonaniem cięć, nowe odrosty podwiązuje się do konstrukcji lub podczepia pod mocniejsze gałęzie, aby zachować nadany mu wcześniej kształt.