Przędziorek sosnowiec
dodano: 18.05.2012
Jak uchronić iglaki przed przędziorkiem?
Przędziorek sosnowiec
Specjaliści przewidują, że w tym roku czeka nas spora plaga przędziorka sosnowca. W ogrodzie pana Krzysztofa zauważyliśmy kilka okazów świerka  białego odmiany ‘Conica’, bardzo lubianego przez tego szkodnika.
 
Przędziorek (Oligonychus ununguis) atakuje prawie wszystkie gatunki krzewów iglastych a największym zagrożeniem jest dla świerka pospolitego odmiany gniazdkowej ‘Nidiformis’ oraz właśnie świerka białego odm. stożkowej ‘Conica’. W ciągu roku może być 4 lub 5 pokoleń tego pajęczaka.
 
Larwy żerują na igłach i powodując ich żółknięcie, a z czasem opadanie. Objawy łatwo zauważyć w lipcu i sierpniu, lecz walkę z nimi trzeba zacząć o wiele wcześniej, kiedy kończy się wylęganie się larw z jaj zimowych.
 
Do tego celu przygotowujemy Karate Zeon - preparat w formie zawiesiny w opryskiwaczu. Środek ten ma przede wszystkim działanie kontaktowe, co oznacza, że musimy bardzo dokładnie opryskać całek krzewy, aby zniszczyć wszystkie larwy tych szkodników. Preparatem Karate Zeon warto również spryskać modrzewie, cyprysiki, jałowce, jodły, żywotniki, inne gatunki świerków oraz oczywiście sosny. Zabieg ten warto powtórzyć po 7-10 dniach.
 
A pan Krzysztof zaznacza, że gdyby nie pryskał swoich krzewów, prawdopodobnie nie urosłyby tak duże, bo porażone igły opadając zaburzają ładny pokrój świerka.